Хотели Жилищни сгради Show rooms Вилни комплекси Офис сгради

Контакти
Екип


ET "Рафпроект - Румен Рафайлов" е създадена през 1994г в град Варна.
ДЗЗД "Рафпроект - М"  е създадена през 2003г . От своето създаване до сега фирмата работи в сферата на инвестиционното проектиране. Нашият екип е съставен от високо квалифицирани инженери които гарантират точни и детайлни решения.
Ние извършваме:
  •  Проектиране на стоманобетонни конструкции и съоръжения

  •  Проектиране на стоманени конструкции

  •  Технически контрол

  •  Авторски надзор

  •  Експертни оценки

  •  Консултации и техническа помощ

 

©2008 Рафпроект-М ДЗЗД
©2008 В.Кривошиев